Yong Nag Siningil Mo Ang Utang Binayaran Ka Ng Salsalan