Turno turno lang ito pag di ka nadaanan walang paglalabasan