Tunay nyang kaibigan pinaraosan habang siya iniwan