Subrang Sakit Talaga Kapag Naka Pasok Ang Batuta Sa Kweba