Shortime Lang Muna Kami Baka Biglang Dumating Sila Papa At Mama