Pagkatapos Ng Pagtuturo Pinauwi Agad At Dahil Si Jowa Gustong Kumantot