Pagkatapos ng pag aaral si jonathan naman ang ipinasok