Nalakihan na siya pero di pala masakit kung nakapasok na