Matinik na supervisor si sir napaamo ang assistant