Makipot man ang boarding house may kakaldagan pa rin