Mahiyain sa chat pero subrang madaldal sa personal