Aray Ko Po Subrang Laki Ng Artificial Tite Akala Ko Maliit Sa Personal