Akala ng mama niya group study pero puki pala ang exam