After ng class dito agad sila gumagawa ng kababalaghan